Sơn Muller

Sơn Muller

Bóng đá là niềm đam mê từ thuở thiếu thời của tôi. Ngày xưa chỉ có đi bata nhưng hiện nay thì đã có rất nhiều lựa chọn. Cá nhân tôi thì thích ủng hộ những gì của Việt Nam mình và trong một lần tình cờ mượn giày của một đồng nghiệp, tôi biết tới Kamito, một thương hiệu Việt còn rất mới nhưng luôn sáng tạo ra rất nhiều mẫu giày đẹp giá thành hợp lý. Tôi đã đi 2 mẫu mới gần đây và không có lý do gì để phải thay đổi.

← Bài trước