Đại Cán

Đại Cán

Những năm gần đây, các sản phẩm thể thao Việt đã có bước chuyển mình rất lớn cả về thiết kế, chất lượng, giá thành và Kamito chính là thương hiệu mà Cán lựa chọn. Cán đã đi 2 mẫu mới gần đây và không có lý do gì để phải thay đổi.

← Bài trước Bài sau →