BST Cầu Lông Kamito 2020

 CƯỚC VỢT KAMITO SPEED KBS66  CƯỚC VỢT KAMITO SPEED KBS66
119,000₫
 CƯỚC VỢT KAMITO POWER KBS70  CƯỚC VỢT KAMITO POWER KBS70
109,000₫
 CƯỚC VỢT KAMITO DURA KBS75  CƯỚC VỢT KAMITO DURA KBS75
79,000₫
Hồng Hồng
790,000₫
Đen Đen
990,000₫
Đỏ Đỏ
1,290,000₫