Trang phục thi đấu

 Bộ quần áo Suvec Kamito xanh dương  Bộ quần áo Suvec Kamito xanh dương
850,000₫
 Bộ quần áo Suvec Kamito đỏ  Bộ quần áo Suvec Kamito đỏ
850,000₫
 Áo thi đấu sân nhà SHB Đà Nẵng  Áo thi đấu sân nhà SHB Đà Nẵng
210,000₫
 Áo thi đấu sân khách SHB Đà Nẵng  Áo thi đấu sân khách SHB Đà Nẵng
210,000₫
 Áo thi đấu (Hàng sắp về)  Áo thi đấu (Hàng sắp về)
210,000₫
 Áo thi đấu (Hàng sắp về)  Áo thi đấu (Hàng sắp về)
210,000₫