Trang phục thi đấu

 Áo thi đấu sân nhà SHB Đà Nẵng  Áo thi đấu sân nhà SHB Đà Nẵng
210,000₫
 Áo thi đấu sân khách SHB Đà Nẵng  Áo thi đấu sân khách SHB Đà Nẵng
210,000₫
 Áo thi đấu (Hàng sắp về)  Áo thi đấu (Hàng sắp về)
210,000₫
 Áo thi đấu (Hàng sắp về)  Áo thi đấu (Hàng sắp về)
210,000₫
 Áo thi đấu (Hàng sắp về)  Áo thi đấu (Hàng sắp về)
210,000₫
 Áo thi đấu (Hàng sắp về)  Áo thi đấu (Hàng sắp về)
210,000₫