Giày nhân tạo Kamito

 QH19 PREMIUM PACK  QH19 PREMIUM PACK
555,000₫
Trắng đỏ Trắng đỏ
699,000₫

QH19 IN

699,000₫

Đỏ trắng Đỏ trắng
599,000₫

VELOCIDAD IN

599,000₫

Trắng đỏ Trắng đỏ
469,000₫
Vàng trắng Vàng trắng
399,000₫

VELOCIDAD KID

399,000₫

Đỏ trắng Đỏ trắng
460,000₫

VELOCIDAD 3

460,000₫

Xanh dương Xanh dương
680,000₫

COBRA 2

680,000₫

Xanh dương Xanh dương
620,000₫

SEVILA

620,000₫

-35%
Ghi đỏ Ghi đỏ
300,000₫ 459,000₫

VELOCIDAD 2019 GHI ĐỎ

300,000₫ 459,000₫

-15%
 ESPADA 2019 TRẮNG ĐỎ  ESPADA 2019 TRẮNG ĐỎ
416,500₫ 490,000₫

ESPADA 2019 TRẮNG ĐỎ

416,500₫ 490,000₫

-15%
Xanh biển trắng Xanh biển trắng
416,500₫ 490,000₫

ESPADA 2019 XANH BIỂN TRẮNG

416,500₫ 490,000₫

-15%
Ghi đỏ Ghi đỏ
416,500₫ 490,000₫

ESPADA 2019 GHI ĐỎ

416,500₫ 490,000₫

-35%
 VELOCIDAD 2019 XANH BIỂN  VELOCIDAD 2019 XANH BIỂN
300,000₫ 459,000₫

VELOCIDAD 2019 XANH BIỂN

300,000₫ 459,000₫

-35%
 VELOCIDAD 2019 VÀNG ĐEN  VELOCIDAD 2019 VÀNG ĐEN
300,000₫ 459,000₫

VELOCIDAD 2019 VÀNG ĐEN

300,000₫ 459,000₫

-46%
 QH19 XANH TRẮNG  QH19 XANH TRẮNG
300,000₫ 555,000₫

QH19 XANH TRẮNG

300,000₫ 555,000₫

-46%
 QH19 VÀNG TRẮNG  QH19 VÀNG TRẮNG
300,000₫ 555,000₫

QH19 VÀNG TRẮNG

300,000₫ 555,000₫

-46%
 QH19 CAM TRẮNG  QH19 CAM TRẮNG
300,000₫ 555,000₫

QH19 CAM TRẮNG

300,000₫ 555,000₫

-46%
 QH19 XANH DƯƠNG  QH19 XANH DƯƠNG
300,000₫ 555,000₫

QH19 XANH DƯƠNG

300,000₫ 555,000₫

-35%
 VELOCIDAD 2019 ĐỎ TRẮNG  VELOCIDAD 2019 ĐỎ TRẮNG
300,000₫ 459,000₫

VELOCIDAD 2019 ĐỎ TRẮNG

300,000₫ 459,000₫

-15%
Vàng đồng đen Vàng đồng đen
416,500₫ 490,000₫

ESPADA 2019 VÀNG ĐỒNG ĐEN

416,500₫ 490,000₫